JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA PARCELAH ŠT. 961 IN 160/5, K.O. LJUBNICA (1097)

7. 2. 2024 Občina V. (Občinska uprava) 100
07.02.2024
Javna naznanila in razgrnitve
26.02.2024 do 00:00
Občina Vitanje
info@vitanje.si
03 757 43 50