Domov E-občina

Prijava rednega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE