Domov E-občina

Vloga za prijavo prireditve za uporabo zvočnih naprav, za kateri ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezzmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE