Domov E-občina

Vloga za izdajo projektnih pogojev k izdelavi projektne dokumentacije

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE