JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POMOČI, OSKRBE IN NAMESTITVE ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČU NA OBMOČJU OBČINE VITANJE

12. 1. 2024 Občina V. (Občinska uprava) 165
12.01.2024
Javni razpisi in javni natečaji
29.01.2024 do 10:00
014-0011/2023-07
12.01.2024
Zdenko Plankl