Sklep o plakatiranju predsedniške volitve

13. 9. 2022 Občina V. (Občinska uprava) 28