Predlogi odlokov o lokalnih gospodarskih javnih službah, pogrebne in pokopališče dejavnosti in oskrba zapuščenih živali v občini Vitanje

30. 8. 2022 Občina V. (Občinska uprava) 55