KONJENIŠKO JAHALNO DRUŠTVO PRIJATELJEV »PETRE«

03 577 54 82
Vitanjsko Skomarje 6, 3205 Vitanje