KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO SVETI VID

03 577 51 35
ktd.sveti.vid@gmail.com
Povezava
Hudinja 18a, 3205 Vitanje