Več-funkcijski medgeneracijski prostor z zelenimi parkirnimi površinami v Vitanju

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
01.03.2021
31.12.2021