Domov E-občina

Vloga za prijavo prireditve za uporabo zvočnih naprav, za kateri ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezzmerno obremenitev okolja s hrupom