Vzpostavitev Turistično-informacijskega centra Vitanje in ureditev okolice

V teku
01.11.2019
31.10.2020