Domov E-občina

Zahtevek za izdajo mnenja k projektnim rešitvam

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE